E-yana-Yiang
( maman de "feeling" et grand-mère de "maneki-neko")
feeling
(papa de maneki neko)


Hiroshima
(maman de Maneki Neko)


Ding-Ding
(ding à 13 ans)


 


.